Afar eldfimt. Efni sem fuðra upp ef neisti kemst í þau. Á fyrst og fremst við um lofttegundir eins og própan og bútan en einnig allra eldfimustu vökvana á borð við bensín. Drifefni á úðabrúsum flokkast jafnan sem afar eldfim.

Eldfimum efnum er skipt í þrjá flokka eftir því hversu eldfim þau eru; afar eldfim, mjög eldfim og eldfim. Þau síðastnefndu fá ekki varnaðarmerki en eru merkt með orðinu ELDFIMT. Í þessa flokka falla t.d. mörg olíuefni og úðabrúsar sem innihalda eldfimt drifgas.

Ath. Tákn sem fjarlægja skal í áföngum!

Vefsíða: http://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/laerdu-ad-thekkja-merkin/haettumerki/

Messages: