Hraun 1
730 Reyðarfjörður

4707700
www.alcoa.com/iceland/ic/home.asp

Á Græna kortinu:

Loftmengun

Mengun frá iðnaði og jarðhitavirkjunum, álverum (þynningarsvæði) og losun frá járnblendiverksmiðjunni. Svæði þar sem loftborið flúor og brennisteinn veldur mengun.

Umhverfisstýrt fyrirtæki

Fyrirtæki sem hafa vottun skv. ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðlinum til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum starfsemi sinnar.

Vottanir og viðurkenningar:

ISO 14001

ISO 14001 umhverfisstjórnunarstaðallinn er til þess að hjálpa fyrirtækjum til þess að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum sínum, uppfylla gildandi umhverfisreglugerðir, starfsleyfisákvæði og þar fram eftir götunum. ISO 14001 leggur áherslu á það hvernig varan er framleidd en ekki vöruna sjálfa. Vottun umhverfisstjórnunarkerfisins er framkvæmd af hlutlausum þriðja aðila.

Skilaboð: